indeksnsa

Garanti

garanti

Center Power Technology Co., Ltd. ("Üretici") her Center Power'ı garanti eder.

LiFePO4 Lityum pilinin ("Ürün"), AWB veya B/L ve/veya pil seri numarasına göre belirlenen sevkıyat tarihinden itibaren 5 yıllık bir süre ("Garanti Süresi") boyunca kusursuz olması gerekir.Garanti Süresinin 3 yılı içerisinde, aşağıda listelenen istisnalara tabi olarak, söz konusu bileşenlerin malzeme veya işçilik açısından kusurlu olduğu tespit edilirse, Üretici, servis mümkünse Ürünü ve/veya Ürünün parçalarını değiştirecek veya onaracaktır. ;4. yıldan itibaren, söz konusu parçaların malzeme veya işçilik açısından kusurlu olduğunun tespiti halinde, yalnızca değiştirilecek yedek parça bedeli ve kargo bedeli tahsil edilecektir.

Garanti İstisnaları

Üreticinin aşağıdaki koşullara (dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tabi olan ürünler için bu sınırlı garanti kapsamında hiçbir yükümlülüğü yoktur:

● Yanlış kurulumdan kaynaklanan hasarlar;gevşek terminal bağlantıları, küçük boyutluİstenilen voltaj ve AH için kablolama, yanlış bağlantılar (seri ve paralel)gereksinimleri veya ters polarite bağlantıları.
● Çevresel hasar;tarafından tanımlanan uygun olmayan saklama koşullarıÜretici firma;aşırı sıcak veya soğuk sıcaklıklara, ateşe veya donmaya veya suya maruz kalmazarar.
● Çarpışmadan kaynaklanan hasar.
● Uygunsuz bakımdan kaynaklanan hasarlar;Ürünü gereğinden az veya aşırı şarj ediyor, kirliterminal bağlantıları.

● Değiştirilmiş veya tahrif edilmiş ürün.
● Tasarlandığı ve amaçlandığı uygulamalar dışında kullanılan ürüntekrarlanan motor çalıştırma dahil.
● Aşırı büyük bir invertör/şarj cihazında, bir güç kaynağı kullanılmadan kullanılmış ürünÜretici tarafından onaylanmış akım dalgalanması sınırlama cihazı.
● Klima veya klima da dahil olmak üzere uygulama için küçük boyutlu ürünbirlikte kullanılmayan kilitli rotor başlatma akımına sahip benzer cihazüreticinin onayladığı bir dalgalanma sınırlayıcı cihazla.